Bod č.42.:

MAJ/2 - Dar části původní silnice I/27 (Klatovská ul.) na pozemcích v k.ú. Plzeň, k.ú. Valcha, k.ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ŘSD ČR)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 232/2007)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 381/2007)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 431/2013)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 692/2013)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (zákres předmětu převodu)
Příloha č.10 (usensení RMP č. 474/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:227 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX