Bod č.85.:

EVID/7 - Darování movitého majetku paní Marii Holpuchové

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost o dar)
Příloha č.2 (Doporučení KNM RMP ze dne 31. 3. 2015) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 415 ze dne 16. 4. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:269 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX