Bod č.99.:

KV/2 - Zpráva o činnosti KV ZMP

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva (Zpráva o činnosti KV ZMP))
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (Zápis ze 4. řádného zasedání KV ZMP))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX