Bod č.29.:

KŽP/2 - Žádost 91. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „VIII. etapa - Oáza klidu a setkávání“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:214 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX