Bod č.30.:

KŽP/3 - Žádost 27. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Poznáváme ptačí říši a hmyz“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:215 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX