Bod č.8.:

EAP/1 - Poskytnutí dotací

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha (Tabulky)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX