Bod č.14.:

EAP/2 - IZ - Dotace poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX