Bod č.96.:

ŘÚSO/1 - Sledování návštěvnosti města Plzně a výsledky za rok 2014

(předkladatel:PhDr. Knížová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX