Bod č.79.:

EVID/1 - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Horská Kvilda

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Text úplného znění § 11 zák. č. 139/2002 Sb.)
Příloha č.3 (Soupis nároků na listu vlastnictví č. 27 v k.ú. Horská Kvilda)
Příloha č.4 (Mapa nároků LV 27)
Příloha č.5 (Soupis nových pozemků na listu vlastnictví č. 27 v k.ú. Horská Kvilda)
Příloha č.6 (Mapa návrhu nového uspořádání LV 27)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 486 ze dne 30. 4. 2015)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP z jednání dne 14. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:263 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX