Bod č.76.:

PROP/14 - Záměr prodeje části pozemku p.č.5283/3, k.ú. Plzeň, za účelem stavby "Polyfunkční bytové domy U Mlýnské strouhy"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti o prodej)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P3)
Příloha č.4 (Etapizace výstavby)
Příloha č.5 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:260 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX