Bod č.74.:

PROP/12 - Prodej pozemků v k.ú. Plzeň za účelem realizace investiční akce "PZ ŠKODA PLZEŇ - ÚPRAVA VIII. BRÁNY"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o prodej)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P3)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:258 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX