Bod č.11.:

ŘEÚ/1 - Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Závěrečný účet města Plzně za rok 2014 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Závěrečný účet města Plzně za rok 2014 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Závěrečný účet města Plzně za rok 2014)
Příloha č.2 (Příloha č.2 - Rozpočtové opatření - operace fin. vypořádání)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Rozpis použití investičních fondů PO v roce 2014 )
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Podklady pro schválení účetní závěrky města za rok 2014)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - usn. RMP č. 440 ze dne 30. 4. 2015)
Příloha č.6 (Usnesení FV ZMP č. 2/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:196 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX