Bod č.88.:

FIN/1 - Přehled provedených rozpočtových opatření za I. čtvrtletí 2015

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled rozpočových opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX