Bod č.90.:

OSI/2 - Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2014 a 2015

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 6. 2014)
Příloha č.2 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 9. 2014)
Příloha č.3 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 31. 12. 2014)
Příloha č.4 (Plán akcí na rok 2015)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 922 ze dne 12. 9. 2013)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 1120 ze dne 17. 10. 2013)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 1088 ze dne 25. 9. 2014)
Příloha č.8 (Usnesení ZMP č. 622 ze dne 11. 12. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX