Bod č.97.:

OŽP/1 - Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2014

(předkladatel:Bc. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Příloha č.1
Informativní zpráva č.2015
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX