Bod č.22.:

OSS/1 - Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP – Aktivity prorodinné politiky

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.9
Důvodová zpráva č.10
Důvodová zpráva č.11
Důvodová zpráva č.12
Důvodová zpráva č.13
Příloha č.1 (Usnesení KSVZO RMP)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 506)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:207 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX