Bod č.71.:

PROP/9 - Prodej pozemku parc.č. 1273/2, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost a vyjádření žadatele )
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP )
Příloha č.3 (usnesení RMO P1 č. 106/14 a č. 270/14 )
Příloha č.4 (doporučení KNM ze dne 17. 3. 2015 ) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace )
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa )
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 403/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:255 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX