Bod č.72.:

PROP/10 - Prodej pozemku parc.č. 11852/6, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMO P1 č. 51/2015)
Příloha č.3 (vyjádření vlastníka garáže)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 482/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:256 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX