Bod č.77.:

PROP/15 - Negativní stanoviska ORP MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP č. 221336/13 ze dne 3. 1. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.2 (stanovisko ORP č. 022021/14 ze dne 3. 6. 2014 + katastrální mapa )
Příloha č.3 (stanovisko ORP č. 046502/14 ze dne 3. 6. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.4 (stanovisko ORP č. 017545/14 ze dne 26. 8. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.5 (stanovisko ORP č. 115110/14 ze dne 12. 9. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.6 (stanovisko ORP č. 098794/14 ze dne 7. 10. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.7 (stanovisko ORP č. 139915/14 ze dne 30. 10. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.8 (stanovisko ORP č. 174169/14 ze dne 9. 12. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.9 (stanovisko ORP č. 186478/14 ze dne 9. 12. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.10 (stanovisko ORP č. 225387/14 ze dne 29. 1. 2015 + katastrální mapa)
Příloha č.11 (stanovisko ORP č. 220337/14 ze dne 20. 3. 2015 + katastrální mapa)
Příloha č.12 (stanovisko ORP č. 069457/13 ze dne 20. 6. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.13 (stanovisko ORP č. 184174/13 ze dne 15. 10. 2013 + katastrální mapa a stanovisko ORP č.153978/14 ze dne 9. 12. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.14 (stanovisko ORP č. 196128/13 ze dne 6. 11. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.15 (stanovisko ORP č. 042384/14 ze dne 16. 9. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.16 (stanovisko ORP č. 131866/14 ze dne 9. 10. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.17 (stanovisko ORP č. 146418/14 ze dne 30. 10. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.18 (stanovisko ORP č. 147148/14 ze dne 30. 10. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.19 (stanovisko ORP č. 161062/13 ze dne 18. 9. 2013 + katastrální mapa)
Příloha č.20 (stanovisko ORP č. 090551/14 ze dne 7. 10. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.21 (stanovisko ORP č. 148647/14 ze dne 26. 11. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.22 (stanovisko ORP č. 143057/14 ze dne 9. 10. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.23 (stanovisko ORP č. 047641/14 ze dne 19. 8. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.24 (stanovisko ORP č. 091121/14 ze dne 7. 7. 2014 + katastrální mapa a stanovisko ORP č. 182394/14 ze dne 9. 12. 2014 )
Příloha č.25 (stanovisko ORP č. 044940/14 ze dne 18. 3. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.26 (stanovisko ORP č. 130316/14 ze dne 3. 7. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.27 (stanovisko ORP č. 069463/14 ze dne 7. 7. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.28 (stanovisko ORP č. 047837/14 ze dne 17. 9. 2014 + katastrální mapa)
Příloha č.29 (usnesení ZMP č. 208 ze dne 8. 4. 2010)
Příloha č.30 (informativní zpráva)
Příloha č.31 (usnesení RMP č. 406 ze dne 16. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:261 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX