Bod č.94.:

NámB/1 - Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled o zakázkách malého rozsahu nad 500 000 Kč bez DPH zadaných společností Plzeň 2015, o.p.s., v období od 1. 1. do 31. 3. 2015)
Příloha č.2 (Report č. 7 – Výsledky průzkumu spokojenosti (březnové akce))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX