Bod č.24.:

OSS/3 - Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.1 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.2 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.3 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.4 (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení KSVZO RMP č. 6/15 ze dne 25. března 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:209 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX