Bod č.25.:

OSS/4 - Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP – Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.1 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.2 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.3 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.4 (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení KIMC RMP č. 1/15 ze dne 30. března 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:210 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX