Bod č.60.:

MAJ/20 - Směna nemovitých věcí pro stavbu „Stavební úpravy Skvrňanské ulice“ a pro stavbu „III 180/50 Radčice – průtah“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVS MP o zajištění pozemků)
Příloha č.2 (žádost p. Boháče o směnu nemovitostí)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 3 a vyjádření starosty MO Plzeň 5)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM ze dne 14. 4. 2015)
Příloha č.6 (mapy - k. ú. Plzeň)
Příloha č.7 (mapy - k. ú. Křimice)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 477 ze dne 30. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:245 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX