Bod č.73.:

PROP/11 - Prodej pozemku p.č. 8135/46, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P3 č. 161/2014)
Příloha č.4 (Zápis z jednání)
Příloha č.5 (Dopis žadatele)
Příloha č.6 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapy - územní plán)
Příloha č.9 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.11 (Mapy - majetek města)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 251/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:257 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX