Bod č.65.:

PROP/3 - Prodej volného nebytového prostoru č. 1639/38 na adrese Rabštejnská ul. č.or. 22 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost SVJ )
Příloha č.2 (usnesení RMO P1 č. 220 ze dne 19. 8. 2014)
Příloha č.3 (přehled prodeje volných nebytových jednotek)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 481 ze dne 30. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:249 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX