Bod č.61.:

MAJ/21 - Projednání smluvního vztahu dle předloženého znění textu návrhu Smlouvy o BÚ vlast. práva k nemovitým věcem a o zřízení VP č. UZSVM/P/25557/2014–HMSU ve věci převodu objektu bývalého KD v Červeném Hrádku

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie případu)
Příloha č.2 (návrh smlouvy od ÚZSVM)
Příloha č.3 (zápis z jednání)
Příloha č.4 (žádost MO Plzeň 4+usnesení ZMO Plzeň 4)
Příloha č.5 (usnesení ZMP z roku 2014)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 1. 2015)
Příloha č.7 (vestavba multifunkčního zařízení)
Příloha č.8 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.10 (katastrální mapy)
Příloha č.11 (geometrické plány)
Předloženo na stůl (nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:246 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX