Bod č.95.:

KŘTÚ/1 - Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2014

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX