Bod č.14.:

KŘTÚ/2 - Přijetí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu OSI – plavecké bazény)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:199 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX