Bod č.27.:

KŘTÚ/11 - Zrušení usnesení ZMP č. 470 ze dne 4. 9. 2014 ve věci odůvodnění veřejné zakázky „Zimní údržba silnic a vybraných místních komunikací v Plzni v zimních obdobích 2015/2016 až 2022/2023“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 470 ze dne 4. 9. 2014 vč. přílohy)
Příloha č.2 (Žádost SÚS PK o provedení změny doby plnění )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:212 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX