Bod č.62.:

MAJ/22 - Výkup a prodej pozemků v k.ú. Červený Hrádek u Plzně mezi městem a ZD Plzeň – Červený Hrádek v souvislosti s vypořádáním objektu býv. KD v Červeném Hrádku a zřízení služebnosti k p.č.165/1, k.ú. Červený Hrádek u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP z roku 2014)
Příloha č.2 (žádost MO Plzeň 4+usnesení ZMO Plzeň 4)
Příloha č.3 (zápis z jednání, vyjádření ZD ČH)
Příloha č.4 (vestavba multifunkčního zařízení)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP + doplnění)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (geometrické plány)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:247 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX