Bod č.15.:

ORP/1 - Zrušení části usnesení RMP č. 865 ze dne 14. 8. 2014 a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, Povodím Vltavy, státním podnikem a společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 865 ze dne 14. 8. 2014)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 497 ze dne 4. 9. 2014)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 463 ze dne 30. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:200 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX