Bod č.16.:

ORP/2 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, Českými dráhami, a.s. a VODÁRNOU PLZEŇ, a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (situace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:201 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX