Bod č.9.:

EAP/3 - Žádost o poskytnutí individuální dotace

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX