Bod č.10.:

EAP/4 - Zrušení usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany č. 53/07 a 52/2012

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO P2 č. 53/07)
Příloha č.2 (usnesení ZMO P2 č. 52/2012)
Příloha č.3 (příloha č. 1 usnesení ZMO P2 č. 52/2012)
Příloha č.4 (usnesení RMO P2 č. 112/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX