Bod č.4.:

TAJ/1 - Novela Statutu města

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh nové vyhlášky)
Příloha č.2 (Revize textu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:27 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 4.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX