Bod č.4.:

TAJ/1 - Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX