Bod č.19.:

TAJ/3 - IZ - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2015

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Usnesení KV č. 3/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX