Bod č.6.:

PRIM/5 - Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Třemošná o odchytu toulavých a opuštěných zvířat a jejich transportu do příslušného zařízení (útulku)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Plzeň a městem Třemošná)
Příloha č.2 (2. Dopis starosty města Třemošná ze dne 9.2.2015)
Příloha č.3 (3. Výpis usnesení Rady města Třemošná ze dne 7.5.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:192 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX