Bod č.100.:

ORG/4 - Závěr z písemných interpelací člena ZMP Ing. Rady ve věci provádění školení obsluhy Nového divadla

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX