Bod č.5.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení - 8.4.2015)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení - 8.4.2015)
Příloha (Usnesení ze zasedání ZMO Plzeň 1 dne 8.4.2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:90 rok:2015

38. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX