Bod č.9.:

MSU1/1 - Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:94 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX