Bod č.10.:

KV1/2 - Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:95 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX