Bod č.3.:

RMO1/1 - Technická studie "Estakáda Teplárna - Na Roudné"

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Estakáda) (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:88 rok:2015

38. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX