Bod č.4.:

RMO1/2 - Územní studie "Plzeň - Sylván a Vinice - sever"

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Studie Sylván a Vinice) (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:89 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX