Bod č.17.:

ST1/5 - Informativní zprávy, různé

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy)
Příloha č.1 (1 - Zpráva o činnosti JSDH Bílá Hora v roce 2014)
Příloha č.2 (2 - Zpráva o činnosti JSDH Bolevec v roce 2014)
Příloha č.3 (3 - Zadání a průběh veřejné zakázky - OISS)
Příloha č.4 (4 - Zadání a průběh veřejné zakázky - ORG - a)
Příloha č.4 (4 - Zadání a průběh veřejné zakázky - ORG - b)
Příloha č.4 (4 - Zadání a průběh veřejné zakázky - ORG - c)
Příloha č.5 (5 - Zadání a průběh veřejné zakázky - OŽPD)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:102 rok:2015

38. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX