Bod č.15.:

FV1/2 - Návrh změny vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2016

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh změny vyhlášky - koeficienty)
Důvodová zpráva (Návrh změny vyhlášky - koeficienty)
Příloha č.1 (Arboles )
Příloha č.2 (Hájovna)
Příloha č.3 (Ke Krkavci)
Příloha č.4 (Konečná MHD č. 41)
Příloha č.5 (Šídlovák)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:100 rok:2015

38. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX