Bod č.12.:

RMO1/4 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:97 rok:2015

38. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX