Bod č.14.:

RMO1/5 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 20 - 29

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:99 rok:2015

38. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX