Bod č.136.:

ŘÚSO/1 - Plnění Smlouvy o partnerství uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni

(předkladatel:PhDr. Knížová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Smlouva o partnerství uzavřená mezi statutárním městem Plzeň a ZČU v Plzni)
Informativní zpráva č.2 (Projekty předložené a schválené - rok 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX