Bod č.13.:

RMO1/6 - Navýšení finančních prostředků na stavební úpravy 34. ZŠ, Gerská ul.

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Rozpočtové opatření č. 19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:98 rok:2015

38. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX